Grundades den 12 april 2008

Ma'at Logen Nº 11

Stockholm Sverige

En gammal och prestigefylld institution

Vad är
frimureri?

 

Logen Ma'at Nº 11 arbetar under Den Stora Landslogen av Katalonien (G. ·. O. ·. C. ·. Gran Orient de Catalunya) i den Den Urgamla och Antagna Skotska Riten, även kallad Skotska Riten eller 33-gradiga riten (A. ·. A. ·. S. ·. R. ·. – Ancient and Accepted Scottish Rite) där ett av dess huvudmål består av den personliga utvecklingen av dess medlemmar och den sociala utvecklingen av idealerna om frihet, jämställdhet, broderskap och sekularism, är dess uppgift att bekämpa okunnighet i alla dess former och utgör en skola av ömsesidig undervisning.

Beläget i Stockholm utgör Logen Ma'at nr 11 en blandad lydnad, utan några begränsningar. I sin grund kan män och kvinnor vara accepterade, upprätthålla band av vänskap och erkännande med alla har vänskapliga förbindelser med ett stort antal loger runt om i världen. Med dem delar man de gamla principerna för den universella frimurarnas broderskap.

Ma'at Logen nr 11 i Stockholm bildas som en invignings ordern där det utan dogmatism är möjligt att söka och bygga värderingar för att ge en sann mening till den rationella utredningen av människan i ett rent sammanhang av broderlighet och solidaritet.

Vår logen är öppen för alla som, inom den absolutaste respekten för särskilda övertygelser, gör kunskap till en princip för sökning, analys och debatt för uppbyggnad av en allmän etik.

Inträdet till Frimureriet baseras på ett fritt, individuellt och ansvarsfullt beslut.

  G.·. O.·. C.·.
Gran Orient de Catalunya

Den Stora Landslogen av Katalonien ...

Det grundades i 1989, och det är den första suveräna frimurarnas makt av den katalanska nationen liberala och adogmatiska naturen.

  ¿Vem är vi?
Visste du att frimureriet verkligen är en gammal ordning?

Visste du att frimureriet verkligen är en gammal ordern? ...

 Ja, vi är en ordning bestående av mänskliga personer som alltid kommer att vara i sin epok, i sin tid och i deras ögonblick.

  Att vara frimurare
Vill du vara en frimurare?

Om ni håller fast i sin vilja att vara Invigs i ordenssällskapets ...

"Han måste knacka på templets dörrar" ... knacka är det första steget. Självklart, man ska ha läst, reflekterat, sökt och tror att uppfylla de villkor som krävs för att komma in.